Sala własna.
Ilość miejsc w sali: 20

Sala wyposażona jest w folie i diapozytywy, modele pojazdów, plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora, telewizora, magnetowidu., odtwarzacza DVD.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi:

-książka kursanta kat. B

-pytania testowe nowej generacji

- egzamin prakrtczny kat B

- pojazd w orginale - silnik i mechanizmy napędowePosiadamy program do prowadzenia wykładów prezentowany na ekranie TV (DVD), na ekranie TV (video VHS).

Dysponujemy 3 stanowiskami komputerowymi, w tym 3 z programem do testowania (egzamin wewnętrzny), 3 z możliwością indywidualnej nauki przepisów, 3 z dostępem do Internetu.

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: możliwość zrobienia kawy i herbaty, komputer na każdym stanowisku kursanta, dostęp do WC,